Základní nabídka služeb:

O našich službách

Dovolujeme si Vám tímto nabídnout služby naší firmy. Naše bytové družstvo má dlouholeté zkušenosti v bytovém družstevnictví a dostatečné personální a materiální zázemí pro správu bytů družstevních i bytů vlastnických včetně společenství vlastníků jednotek. Mimo to jsme schopni vést účetnictví bytového družstva, jako firmy. Nad rámec této nabídky můžeme také zpracovat prohlášení vlastníka budovy a zajistit převody bytů do vlastnictví jednotlivých členů a náležitosti spojené se vznikem společenství vlastníků jednotek. V případě, že zástupci spravovaného objektu svolávají schůzi, družstvo na vyžádání připraví podklady jako je stav fondu oprav, zpráva o neplatičích apod. Dále se na žádost zástupců spravovaného objektu v případě konání schůze domu zúčastní této schůze i pověřený pracovník správce.

Při výkonu správcovské činnosti respektujeme rozhodnutí a příkazy statutárního orgánu subjektu, pro který je správa vykonávána, přičemž navrhujeme a doporučujeme postupy, které jsou v souladu s legislativní úpravou a vedou k řádné péči a hospodaření s majetkem družstva i prostředky jednotlivých členů.

Jako členové SČMBD máme možnost uzavření výhodné pojistné smlouvy na pojištění objektů, které máme ve správě u pojišťovny Kooperativa.

Pojistný certifikát o pojištění - slouží k širokému účelu potvrzení o sjednaném a platném pojištění. Družstvo tímto potvrzením prokazuje třetí straně vznik, platnost, příp. rozsah uzavřené pojistné ochrany.

Jsme členem

Jsme členem Svazu českých a moravských bytových družstev www.scmbd.cz


Kontaktní informace

+420 601500223
predseda@nzivot.cz