ČLENSKÁ SCHŮZE

ČLENSKÁ SCHŮZE DRUŽSTVA NOVÝ ŽIVOT

Představenstvo družstva svolává řádnou a náhradní Členskou schůzi družstva

Termín: 7.6.2023 od 17.00 hod. (náhradní schůze viz. pozvánka)

Místo: Kino Brigáda Bučovice

Prezence od 16.30 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu, volba řídícího schůze
3. Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
4. Schválení nových stanov družstva
5. Schválení jednacího řádu družstva
6. Schválení volebního řádu družstva
7. Schválení změny směrnice 02/2017 (Pravidla pro určování výše nájemného z družstevních bytů a  družstevních garáží a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a družstevních garáží.)
8. Zpráva o činnosti představenstva
9. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
10. Zpráva o činnosti kontrolní komise
11. Diskuse
12. Zprávy komisí mandátové a návrhové
13. Závěr

Přílohy:

 Pozvánka řádná členská schůze 07062023

Pozvánka náhradní členská schůze 07062023

Stanovy 2023 návrh

Jednací řád 2023

Volební řád 2023

Pravidla pro určování výše nájemného 2023

Zpráva o hospodaření -tabulka plnění plánu 31.12. 2022

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2022

Plná moc na členskou schůzi

Jsme členem

Jsme členem Svazu českých a moravských bytových družstev www.scmbd.cz


Kontaktní informace

+420 601500223
predseda@nzivot.cz